UITGEBREID GAMMA

met gedreven onderhoud

3 types van verbruikers van deze toestellen:

  1. Een productiegenerator dient voor bedrijven waar de netvoeding onvoldoende is om hun productieproces te doen functioneren. Hierin zorgt de productiegenerator ervoor om dit tekort op te vangen.
    Mogelijke voorbeelden van bedrijven: betoncentrales, molens of grindwinning.
  2. Mobiele stroomvoorzieningen. Mogelijke voorbeelden van bedrijven: afgelegen werven, mobiele breekinstallaties, tijdelijke evenementen en/of dergelijke.
  3. Noodgeneratoren worden ingezet om de gevoeligheid van het stroomnet en de steeds toenemende vraag naar een bedrijfszeker proces. Dit type komt vaak voor in periodes waarin we bedreigt worden door een black-out of afschakel scenario, alsook bij volgende mogelijke voorbeelden: WZC, ondergrondse garages,…

Hiermee garandeert LVC Solutions bij een groot aantal bedrijven de stroomvoorziening. Door een uitgewerkte maandelijkse testprocedure en een gedegen onderhoud (jaarlijks of afhankelijk van de toepassing), inclusief belasting test, houden we deze machines altijd paraat.