DOOR ULTRASOON ONDERZOEK

Rapportering volgens ISO 50001

De nieuwe generatie lekdetectoren detecteren, meten én berekenen de totale kosten van de persluchtlekkages. De gebruiker krijgt hierdoor inzicht van de actuele staat van zijn persluchtsysteem en de kosten en potentiële besparingen die kunnen worden behaald.

De toestellen maken hiervoor gebruik van de toonhoogte en volume om te berekenen hoe groot de lekkage bij benadering is. Indien men de kostprijs van de opgewekte gecomprimeerde lucht opgeeft kan direct worden berekend wat de kosten zijn van de gevonden perslucht lekkage.

Een voorstelling hiervan kan u hier terugvinden.